Uživatelská sekceAnketa

Líbí se vám naše opravená WC v mateřské škole?
 
Projekty PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   
Sobota, 03 Srpen 2013 20:02

Projekty

Školáci z Horního Města na jazykovém pobytu ve Velké Británii

Naše Základní škola a Mateřská škola Horní Město využila možnosti absolvovat jazykově vzdělávací pobyt ve Velké Británii a v týdnu od 18. do 24. října vyslala dvacet žáků v doprovodu dvou učitelek do letoviska Ilfracombe. Hlavní náplní pobytu byla výuka anglického jazyka v tamní jazykové škole pod vedením zkušených lektorů.
Cestovali jsme přes Německo, Belgii a Francii a poté trajektem na trase Calais – Dover. Naším cílem bylo město Ilfracombe u severního pobřeží hrabství Devon, jež je díky tamním loukám, úzkým uličkám a tradičním domkům považováno za „autentickou“ Anglii.
Škola Channel School of English, v níž probíhala výuka, nabízí zájemcům studium angličtiny již od roku 1951. Je menší školou s individuálním přístupem k jednotlivým žákům, zaměřuje se na dětské kurzy a aktuálně se stará o studenty z deseti zemí. Sídlí ve viktoriánské budově se zahradou v klidné, ale přitom atraktivní části města.

Naši žáci byli ubytováni přímo v hostitelských rodinách a vedle jazykových lekcí měli čas i na poznávání místních reálií. Kromě samotného města Ilfracombe navštívili národní park Exmoor, městečka Lynton, Lynmouth a Barnstaple nebo rybářskou vesnici Clovelly, kterou proslavil Charles Dickens.
V závěru pobytu se děti vydaly do Londýna a zhlédly jeho dominanty – věž Big Ben, Buckinghamský palác se slavnou výměnou stráží, Palace of Westminster - sídlo parlamentu Spojeného království, Londýnské oko (London Eye), slavnou Picadilly Circus s velkým množstvím obchůdků a obřími reklamními obrazovkami, Green Park nebo Hyde Park.

Z pobytu v Anglii jsme se vrátili všichni ve zdraví. Sice po absolvování náročného týdenního programu a daleké cesty velmi unavení, ale se spoustou krásných a nezapomenutelných zážitků.
Jazykově vzdělávací pobyt ve Velké Británii byl financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost jako jedna z aktivit podporujících výuku cizích jazyků v zahraničních jazykových školách a školských zařízeních a kurikulární reformu škol.

Zpracování a koordinaci aktivit pro naši školu v rámci tohoto projektu zajišťuje firma:

PRO-DO projektová a dotační kancelář, s. r. o.
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
1. máje 3236/103, 703 00,
Ostrava - Moravská Ostrava

IČ 030 85 406

Podané projekty k 30. 11. 2015

  • Rozvojový program - Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2015 - uspěli jsme.
  • Zabezpečení Základní školy a Mateřské školy Horní Město
  • Podpora výuky na ZŠ a MŠ Horní Město (klíčové aktivity: Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti, Zahraniční jazykově vzdělávací pobyt pro žáky ZŠ) - uspěli jsme.
  • OP Zaměstnanost - Školní klub "Klubíčko" - zajištění činností a aktivit dětí v době pobytu rodičů v zaměstnání - na výsledky čekáme.
  • Podpora inkluzivního vzdělávání - zajištění školní úspěšnosti žáků - na výsledky čekáme.

Školní projekty

1. Cesta za kulturou

Charakteristika projektu:

Tento projekt seznamuje děti a žáky s kulturními institucemi v našem regionu: Muzeum, Kulturní dům, Městská knihovna, Kino Rýmařov, SVČ. Hojně využíváme jejich nabídky k rozšíření kulturního povědomí dětí a žáků.

Škola pravidelně pořádá výlety, děti a žáci poznávají památky a zajímavosti. Využíváme také mnoha nabídek různých společností a divadel. Snažíme se rozšíření kulturního dění v naší obci. Každoročně v našem kulturním domě v rámci projektu pořádáme některé z těchto akci: Jarní akademie, divadelní představení, Vánoční koncert a besídky, výstavy dětských prací, Vánoční
a Velikonoční jarmark.

2. Děti dětem

Charakteristika projektu:

Projekt rozvíjí způsob spolupráce a komunikace mezi mladšími a staršími spolužáky, mezi žáky základní školy a dětmi mateřské školy. Starší žáci ovlivňují svým vystupováním své mladší kamarády (úkolem učitele je regulace jejich vhodné a přiměřeného vystupování). Naopak mladší děti pozitivně ovlivňují své starší spolužáky svou hravostí a schopností se plně sžít s obsahem projektu.

V rámci tohoto projektu pořádáme společné akce dětí a žáků základní
a mateřské školy. Např. Den dětí, Drakiáda, Broučkiáda, Olympijský den, Loučení s létem, Loučení se školním rokem, Mikulášká nadílka, Zápis
do první třídy, vzájemné návštěvy, exkurze a výměnné pobyty. V rámci projektu jsou také realizovány aktivity na pomoc zdravotně postiženým dětem.

3. Pohybem ke zdraví

Charakteristika projektu:

Žáci se v průběhu projektu učí vnímat tělesnou kulturu, především jako prostředek k udržení nebo zlepšeni zdraví a jako nutnost k zachování přirozené rovnováhy organismu. Projekt pomáhá vytvářet základní postoj k pohybu a tělesnosti, rozvíjí pohybové schopnosti žáků a učí je novým dovednostem. Dává jim možnost poznat spektrum činnosti, z nichž některé si možná oblíbí a šance na pravidelnost fyzických aktivit žáků v budoucím životě se zvyšuje. Poznají specifika některých sportovních odvětvi a dozví se jak dosáhnout toho, aby pohyb byl skutečně zdravý.

Důraz je kladen na všestrannost, relaxaci a prožitek, všechny aktivity v rámci projektu úzce navazuji na vzdělávací obsah TV, prvouky a přírodovědy. Projekt zahrnuje velké množství sportovních, sportovně-poznávacích
i turistických akci v průběhu školního roku. Např. Lyžařský kurz, Plavání, Olympijský den, turistické výšlapy do přírody, Cyklistický závod, Šipkovaná.

4. Ukliďme si svět

Charakteristika projektu:

Projekt, do něhož jsme se zapojili, probíhá ve spolupráci s kolektivními systémy Asekol, Ecobat, Ekolamp a autorizovanou obalovou společností. Jde o školní recyklační program určený všem základním a středním školám v ČR. Tento program má záštitu MŠMT České republiky. Jeho cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Cílem projektu je také vést žáky k aktivní účasti na ochraně životního prostředí, vytvářet u nich správnou hodnotovou orientaci. Součástí projektu jsou také různé aktivity, jako např.třídění odpadu, biologicko-ekologická znalostní soutěž, vycházky do přírody, ekologický zájezd pro žáky apod.

5. Poznáváme region

Charakteristika projektu:

V rámci tohoto projektu jsou uskutečňovány výlety a výšlapy s cílem poznat co nejvíce kulturních i přírodních zajímavostí v regionu. Tyto akce jsou uskutečňovány nejen na konci školního roku v rámci školních výletů,
ale i během celého školního roku.

Další programy a projekty, do kterých jsme zapojeni:

- EU peníze školám, projekt Škola Horní Město

- Projekt z ESF - Klubovna "Miniškoláček" - rekonstrukce třídy MŠ za účelem rozšíření volnočasových aktivit dětí v obci

- Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost zaměřený na rozvoj dalšího vzdělávání obyvatel naší obce "Rozvoj gramotnosti občanů v oblasti obecných a odborných kompetencí"

V rámci projektu budou nabízeny občanům vzdělávací programy zaměřené na: 

a) finanční gramotnost,

b) digitální technologie,

c) základy podnikání,

b) spotřebitelská gramotnost v oblasti energií a jejich spotřeby.

- obnova činnosti Kabinetu předškolního vzdělávání rýmařovského regionu, aktivní spolupráce se základními a  mateřskými školami, realizace společných akcí

- sportovní a kulturní akce pořádané jinými subjekty rýmařovského regionu

- MSK - Operační program – Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory – Zvyšování kvality ve vzdělávání, popř. předložení projektu dle aktuálních výzev ESF

- Ovoce do škol

- Mléko do škol

Aktualizováno Neděle, 08 Listopad 2015 12:46
 

Reklama

Zpracování a koordinaci aktivit pro naši školu v rámci projektu "Mateřinky na stážích" zajišťuje firma:

PRO_DO projektová a dotační kancelář, s.r.o.

e-mail: info@pro-do.eu
Kollárova 16, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČ 030 85 406

Sponzorství pro naši školu zajišťuje firma:
nejlevnejsikoralky.cz