Uživatelská sekceAnketa

Líbí se vám naše opravená WC v mateřské škole?
 
Projekty PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   
Sobota, 03 Srpen 2013 20:02

Projekty

Zvýšení kvality vzdělávání na ZŠ a MŠ Horní Město

Naše škola (ZŠ i MŠ)  je zapojená do šablonových projektů. 
Hlavním cílem projektu je investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení. Cílem je podporovat základy vzdělávání rozvojem čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a také podporovat společné vzdělávání. Realizovat budeme aktivity zaměřené na osobností a sociální rozvoj pedagogů a personální aktivity, které zajistí lepší chod MŠ. Projekt je dvouletý – od září 2016 – do srpna 2018.

  • Chůva - personální podpora MŠ
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků v rozsahu 16 hodin
  • Odborně tematická setkávání a spolupráce dětí s rodiči MŠ
Aktivity projektu - ZŠ
  • Školní asistent - personální podpora ZŠ
  • Klub zábavné logiky a deskových her
  • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
  • Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Aktivity projektu - MŠ

Domestos pro školy

Naše základní škola Horní Město byla v tomto školním roce zapojena do soutěže Domestos pro školy. Smyslem této soutěže je naučit děti správným hygienickým pravidlům na toaletách a formou tvoření toto prostředí zpříjemnit.

Pomoc rodičů a veřejnosti spočívala v tom, že mohli pro naši školu hlasovat na www.domestosproskoly.cz. Nebo mohli zakoupit jakýkoliv produkt Domestos a odevzdat nám účtenku z elektronické pokladny. Umístili jsme se na krásném 4. místě a vyhráli tak 60 000,-Kč na opravu záchodků. Z velké části se na úspěchu podílely naše děti, které aktivity velmi bavily, a tak je jejich radost z výhry pro nás dvojnásobnou odměnou. Za obdržené finance jsme zrekonstruovali záchodky v mateřské škole v prvním patře i v přízemí. Byla položena nová dlažba, obklady, byla provedena rekonstrukce odpadů a namontováno nové sanitační zařízeni včetně barevných dělících stěn.

Podané projekty k 30. 10. 2017

  • OP Zaměstnanost - Školní klub "Klubíčko" - zajištění činností a aktivit dětí/žáků v době pobytu rodičů v zaměstnání - na výsledky čekáme.
  • Rekonstrukce hřiště a tělocvičny základní školy Horní Město - uspěli jsme (rekonstrukce začíná dne 7. 11. 2017)
  • Lesníček - projekt pro MŠ - podpora enviromentální výuky v mateřské škole - na výsledky čekáme

Školní projekty

1. Cesta za kulturou

Charakteristika projektu:

Tento projekt seznamuje děti a žáky s kulturními institucemi v našem regionu: Muzeum, Kulturní dům, Městská knihovna, Kino Rýmařov, SVČ. Hojně využíváme jejich nabídky k rozšíření kulturního povědomí dětí a žáků.

Škola pravidelně pořádá výlety, děti a žáci poznávají památky a zajímavosti. Využíváme také mnoha nabídek různých společností a divadel. Snažíme se rozšíření kulturního dění v naší obci. Každoročně v našem kulturním domě v rámci projektu pořádáme některé z těchto akci: Jarní akademie, divadelní představení, Vánoční koncert a besídky, výstavy dětských prací, Vánoční
a Velikonoční jarmark.

2. Děti dětem

Charakteristika projektu:

Projekt rozvíjí způsob spolupráce a komunikace mezi mladšími a staršími spolužáky, mezi žáky základní školy a dětmi mateřské školy. Starší žáci ovlivňují svým vystupováním své mladší kamarády (úkolem učitele je regulace jejich vhodné a přiměřeného vystupování). Naopak mladší děti pozitivně ovlivňují své starší spolužáky svou hravostí a schopností se plně sžít s obsahem projektu.

V rámci tohoto projektu pořádáme společné akce dětí a žáků základní
a mateřské školy. Např. Den dětí, Drakiáda, Broučkiáda, Olympijský den, Loučení s létem, Loučení se školním rokem, Mikulášká nadílka, Zápis
do první třídy, vzájemné návštěvy, exkurze a výměnné pobyty. V rámci projektu jsou také realizovány aktivity na pomoc zdravotně postiženým dětem.

3. Pohybem ke zdraví

Charakteristika projektu:

Žáci se v průběhu projektu učí vnímat tělesnou kulturu, především jako prostředek k udržení nebo zlepšeni zdraví a jako nutnost k zachování přirozené rovnováhy organismu. Projekt pomáhá vytvářet základní postoj k pohybu a tělesnosti, rozvíjí pohybové schopnosti žáků a učí je novým dovednostem. Dává jim možnost poznat spektrum činnosti, z nichž některé si možná oblíbí a šance na pravidelnost fyzických aktivit žáků v budoucím životě se zvyšuje. Poznají specifika některých sportovních odvětvi a dozví se jak dosáhnout toho, aby pohyb byl skutečně zdravý.

Důraz je kladen na všestrannost, relaxaci a prožitek, všechny aktivity v rámci projektu úzce navazuji na vzdělávací obsah TV, prvouky a přírodovědy. Projekt zahrnuje velké množství sportovních, sportovně-poznávacích
i turistických akci v průběhu školního roku. Např. Lyžařský kurz, Plavání, Olympijský den, turistické výšlapy do přírody, Cyklistický závod, Šipkovaná.

4. Ukliďme si svět

Charakteristika projektu:

Projekt, do něhož jsme se zapojili, probíhá ve spolupráci s kolektivními systémy Asekol, Ecobat, Ekolamp a autorizovanou obalovou společností. Jde o školní recyklační program určený všem základním a středním školám v ČR. Tento program má záštitu MŠMT České republiky. Jeho cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Cílem projektu je také vést žáky k aktivní účasti na ochraně životního prostředí, vytvářet u nich správnou hodnotovou orientaci. Součástí projektu jsou také různé aktivity, jako např.třídění odpadu, biologicko-ekologická znalostní soutěž, vycházky do přírody, ekologický zájezd pro žáky apod.

5. Poznáváme region

Charakteristika projektu:

V rámci tohoto projektu jsou uskutečňovány výlety a výšlapy s cílem poznat co nejvíce kulturních i přírodních zajímavostí v regionu. Tyto akce jsou uskutečňovány nejen na konci školního roku v rámci školních výletů,
ale i během celého školního roku.

Další programy a projekty, do kterých jsme zapojeni:

- EU peníze školám, projekt Škola Horní Město

- Projekt z ESF - Klubovna "Miniškoláček" - rekonstrukce třídy MŠ za účelem rozšíření volnočasových aktivit dětí v obci

- Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost zaměřený na rozvoj dalšího vzdělávání obyvatel naší obce "Rozvoj gramotnosti občanů v oblasti obecných a odborných kompetencí"

V rámci projektu budou nabízeny občanům vzdělávací programy zaměřené na: 

a) finanční gramotnost,

b) digitální technologie,

c) základy podnikání,

b) spotřebitelská gramotnost v oblasti energií a jejich spotřeby.

- obnova činnosti Kabinetu předškolního vzdělávání rýmařovského regionu, aktivní spolupráce se základními a  mateřskými školami, realizace společných akcí

- sportovní a kulturní akce pořádané jinými subjekty rýmařovského regionu

- MSK - Operační program – Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory – Zvyšování kvality ve vzdělávání, popř. předložení projektu dle aktuálních výzev ESF

- Ovoce do škol

- Mléko do škol

Aktualizováno Čtvrtek, 02 Listopad 2017 06:17
 

Reklama

Zpracování a koordinaci aktivit pro naši školu v rámci projektu "Mateřinky na stážích" zajišťuje firma:

PRO_DO projektová a dotační kancelář, s.r.o.

e-mail: info@pro-do.eu
Kollárova 16, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČ 030 85 406

Sponzorství pro naši školu zajišťuje firma:
nejlevnejsikoralky.cz