Uživatelská sekceAnketa

Líbí se vám naše opravená WC v mateřské škole?
 
Akce školy PDF Tisk Email
Napsal uživatel Jana Fréharová   
Sobota, 12 Říjen 2013 10:45

Školní rok 2017 - 2018

Časové rozvržení akcí

Z Á Ř Í – L I S T O P A D :

Šipkovaná – dopoledni akce pro děti ZŠ a MŠ, společné hry a soutěže v rámci adaptace na školní prostředí v novém školním roce.

Projekt „Pohybem ke zdraví“

Drakiáda - odpolední akce pro rodiče a děti, pouštění draka, závěrečné posezení na zahradě MŠ. Alternativa při nepříznivém počasí – Uspávání skřítků Podzimníčků, Broučkiáda.

Projekt „Děti dětem“

Den s Policií – dopolední beseda pro děti MŠ i ZŠ, závod v jízdě zručnosti.

Projekt „Děti dětem“

Halloween – odpolední akce pro děti a rodiče, veřejnost, dlabání dýní, přehlídka strašidel a duchů, halloweenské tancování, halloweenká koleda.

Projekt „Pohybem ke zdraví“

Recyklohraní sběrová akce – sběr vysloužilých počítačů, vršků, 1. sběr papíru.

Projekt „Ukliďme si svět“

Účast na akcích SVČ – divadelní představení a koncerty – dle rozpisu SVČ.

Divadelní představení v základní i mateřské škole dle aktuální nabídky.

Exkurze, pobyt ve výuce v ZŠ Jelínkova 1 Rýmařov.

P R O S I N E C – Ú N O R

Vánoční jarmark – výroba a prodej výrobků v duchu vánočních tradic.

Projekt „Cesta za kulturou“

Mikulášský denodpolední/dopolední akce pro děti, přivítání čerta a Mikuláše, sportovní hry
a soutěže v KD Horní Město, průvod čertovských masek obcí, slavnostní rozsvícení vánočního stromečku.

Projekt „Pohybem ke zdraví“

Zimní olympiáda se Sněhulákiádou - společné klání a hry rodičů s dětmi na sněhu a se sněhem určené i pro širokou veřejnost. Podpora projektu Kola pro Afriku.

Projekt „ Pohybem ke zdraví“

Lyžařský výcvik pro školáky i předškoláky

Projekt „Pohybem ke zdraví“

Maškarní karneval - aktivní účast na sobotní akci, pomoc SDH při organizaci soutěží.

Do školy za kamarádydopolední akce zaměřená na poznávání školy pro budoucí prvňáky (psaní dopisu školáka budoucímu prvňákovi, dopolední společné činnosti předškoláků a dětí ZŠ.

Projekt „Děti dětem“

Beseda s…(osobnost žijící v našem regionu)dopolední akce pro děti, možnost i odpolední akce
pro děti, rodiče i veřejnost.

Projekt „Poznáváme region“

Den s Knihovnou Rýmařov/Čteme s mámou a tátou – dopolední návštěva knihovny a účast v programu podporujícím u dětí zájem o knihy a čtení, čtení rodičů dětem ve školní knihovně spojené s besedou o knihách a čtenářských zážitcích z dětství.

Projekt „Cesta za kulturou, Poznáváme region“

Zájezd do divadla (Šumperk, Olomouc, Opava)

Projekt „Cesta za kulturou“

Účast na akcích SVČ Rýmařov (divadelní představení, pořádaná závodní utkání, tvořivé dílny apod.).

Výměnný pobyt s MŠ Rýmařov, Jelínkova 3, pobyt dětí v ZŠ Jelínkova 1 ve výuce.

B Ř E Z E N – K V Ě T E N

Cyklistický závod zručnostiodpolední akce pro děti (rodiče, veřejnost) s řadou sportovních překvapení nejen pro děti.

Projekt „ Pohybem ke zdraví“

Den země – dopolední akce pro děti s tvořivou dílnou, možno i zahrnut ukázku myslivosti, dravců apod., hry v duchu jarních svátků, jarních tradic se zaměřením na přírodu.

Projekt „Ukliďme si svět, Cesta za kulturou“

Oslavy Mezinárodního dne žen – odpolední akce pro rodiče i širokou veřejnost, pásmo písní, básní
a tanců věnované našim ženám.

Projekt „Poznáváme region“, „Cesta za kulturou“

Koncert skupiny Marbo – dopolední koncert pro děti/žáky.

Projekt: „Cesta za kulturou“

Čarodějnický rej – odpolední čarodějnické hry a soutěže pro děti i jejich rodiče.

Projekt „Děti Dětem“

Recyklohraní sběrová akce dle nabídky, 2. sběr papíru.

Projekt „Ukliďme si svět“

Zájezd do divadla (Šumperk, Olomouc, Opava) – dle nabídky

Projekt „Cesta za kulturou“

Účast na akcích SVČ Rýmařov (závod obratnosti, tvořivé dílny, výměnné pobyty apod.).

Pobyt žáků ve výuce v ZŠ Jelínkova 1 Rýmařov.

Č E R V E N :

Den dětí – sobotní akce pro děti a rodiče ve spolupráci se ZŠ a SDH.

Projekt „Děti dětem“

Rozloučení se školním rokem – rozloučení s předškoláky, zábavné hry, tanečky, posezení rodičů
a dětí u táboráku, nocování v MŠ, nocování v ZŠ.

Projekt „Děti dětem“

Školní výlet – celodenní výlet za účasti rodičů.

Projekt „Poznáváme region“

Nocování ve školní družině tradiční akce pro děti, odpoledne plné her, soutěží, opékání špekáčků, nocování ve škole se stezkou odvahy.

Projekt „Děti, dětem“

Během školního roku 2016/2017 – účast na sportovních a kulturních akcích pořádaných základními
a mateřskými školami rýmařovského regionu a SVČ Rýmařov, pomoc při organizačním zajištění těchto akcí.  Účast na soutěžích a olympiádách dle aktuální nabídky, realizace školních kol soutěží.

Aktualizováno Neděle, 15 Říjen 2017 14:43
 

Reklama

Zpracování a koordinaci aktivit pro naši školu v rámci projektu "Mateřinky na stážích" zajišťuje firma:

PRO_DO projektová a dotační kancelář, s.r.o.

e-mail: info@pro-do.eu
Kollárova 16, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČ 030 85 406

Sponzorství pro naši školu zajišťuje firma:
nejlevnejsikoralky.cz