Uživatelská sekceAnketa

Líbí se vám naše opravená WC v mateřské škole?
 
EU - peníze školám - DUM PDF Tisk Email
Napsal uživatel Jana Fréharová   
Čtvrtek, 02 Leden 2014 18:16

EU - peníze školám - DUM

Účelem dotace projektu Škola Horní Město bylo podpořit kvalitní vzdělávání žáků v základní škole při Základní škole a Mateřské škole Horní Město, okres Bruntál, příspěvkové organizace. Docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání provedením a realizací klíčových aktivit a naplnění výstupů v rámci šablon klíčových aktivit.

Zkvalitnění výuky bylo dosaženo metodickým vzděláváním pedagogických pracovníků, tvorbou a následným využíváním metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech probíhalo zejména individualizací a diferenciací ve vyučování a podporou při vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami.

V rámci monitorovacího období proběhly celkem 2 vzdělávací aktivity v podobě vzdělávací akce akreditované v systému DVPP MŠMT zaměřené na rozvoj čtenářské a informační gramotnosti žáků - "Nejlepší nápady do prvouky, přírodovědy a vlastivědy", které se zúčastnili 2 pedagogičtí pracovníci základní školy. Podařilo se dosáhnout výstupu klíčové aktivity, jímž byl úspěšně proškolený pedagog (zvýšení kvalifikovanosti pedagogů v této oblasti). V rámci aktivity škola získala také soubor metodického materiálu, jež byl prezentován ostatním pedagogickým pracovníkům školy. Součinnost aktivit jednotlivce a týmu byla podpořena v rámci týmové spolupráce při vytváření výchovně vzdělávacích strategií školy jako forma dalšího profesního vzdělávání skupiny pedagogů. Tímto byla posílena participace pedagogických pracovníků v oblasti podpory čtenářské a informační gramotnosti žáků, a to napříč vyučovacími předměty s uplatněním průřezových témat.

V rámci klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT byly zajištěny technické a materiální podmínky pro nasazení digitálních učebních materiálů ve výuce a vytvořeny požadované 3 sady digitálních učebních materiálů (dále jen DUM) pro 3 vybrané vzdělávací oblasti, a to Jazyk a jazyková komunikace, Matematika a její aplikace, Člověk a jeho svět. Každá sada obsahuje 20 DUM, jež byly pilotně ověřeny v rámci běžné výuky. Podporovány byly zejména aktivity zvyšující dynamiku, názornost a originalitu výchovně vzdělávacího procesu a zkvalitnění interakce mezi učitelem a žákem. Pedagogickými pracovníky školy byly DUMy konzultovány, názorně prezentovány v rámci vzájemných hospitací. Sady jsou zpřístupněny k užívání všem pracovníkům školy i pedagogické veřejnosti.

V rámci klíčové aktivity Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti digitálních technologií byly uskutečněny vzdělávací akce v rámci vzdělávacích programů akreditovaných v systému DVPP MŠMT zaměřených na podporu profesního a odborného růstu v oblasti rozvoje dovedností digitálních technologií využitelných pro zavedení efektivních vyučovacích metod a forem (Využití počítačů ve výuce - NIDV Olomouc, Interaktivní tabule ve výuce - AGNOS Bruntál). Výstupem této klíčové aktivity jsou 4 osvědčení o absolvování DVPP. Participace pedagogů školy byla podpořena při vytváření strategií školy v oblasti digitálních technologií napříč vyučovacími předměty. Souběžně byly zajištěny technické a materiální podmínky realizace dalšího vzdělávání v dané oblasti.

Ke stažení:

(Pro stažení souboru klikněte pravým tlačítkem myši na odkaz a zvolte uložit odkaz jako...)

DUM _CJL_2_2

DUM_CJL_2_1

DUM _CJL_2_3

DUM_MAT_1_1

DUM_MAT_1_2

DUM_MAT_1_3

DUM_PRV_3_1

DUM_PŘ_3_2

DUM_VL_3_3

Aktualizováno Pátek, 15 Září 2017 12:12
 

Reklama

Zpracování a koordinaci aktivit pro naši školu v rámci projektu "Mateřinky na stážích" zajišťuje firma:

PRO_DO projektová a dotační kancelář, s.r.o.

e-mail: info@pro-do.eu
Kollárova 16, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČ 030 85 406

Sponzorství pro naši školu zajišťuje firma:
nejlevnejsikoralky.cz